Maak je meerjarenplan strategisch!

Prof. dr. Bert George

Honderden Vlaamse lokale besturen zijn momenteel bezig met de opmaak van hun meerjarenplan. Enkele tips op basis van onderzoek die kunnen helpen om van het meerjarenplan een relevant strategisch document te maken. Deze tips zijn op basis van een recente meta-analyse omtrent strategische planning gebruikmakend van meer dan 20 jaar empirisch onderzoek.

– Zorg voor een formeel strategisch planningsproces. Dit betekent dat er minstens drie belangrijke taken tijdens het proces worden uitgevoerd: (1) Er wordt een analyse (en mogelijke herformulering) gedaan van het mandaat, de missie, de waarden en de visie van het lokaal bestuur alsook van de eigen organisatie (sterktes / zwaktes) en de omgeving (opportuniteiten / bedreigingen). (2) Op basis van deze analyse worden strategische issues bepaald, dit zijn de fundamentele uitdagingen van het lokaal bestuur die haar mandaat, missie, waarden, visie, organisatie en omgeving kunnen impacteren, deze issues vormen samen de strategische agenda van het bestuur en…

View original post 433 more words


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s